BİLİMSEL ARAŞTIRMA:Temel Tasarım Stüdyosu’nda “Eğitimde Kapsayıcılık” Modeli // SCIENTIFIC RESEARCH: “Inclusive Education” model via Basic Design Education

Bu proje, 8artı’dan Sertaç Erten’in ortak-yürütücü olarak içinde yer aldığı ve Altınbaş Üniversitesi tarafından desteklenen bilimsel araştırma projesidir (BAP).

Bu çalışma, Mimarlık ve İç Mimarlık eğitiminin ilk yılını oluşturan Temel Tasarım eğitiminin, öğrenciler arasında gözlemlenen ve kültürel farklılıklardan kaynaklı olduğu düşünülen ayrışma, gruplaşma ve kutuplaşmayı aşma potansiyelini araştırmak üzerine kurgulanmıştır. “Eğitimde kapsayıcılık” modeli ana araştırma konusudur.

Araştırma yapılan üniversitenin yer aldığı Bağcılar ilçesi, İstanbul’un en fazla kentsel mülteci barındıran 4.ilçesidir. Üniversiteye gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı da her yıl giderek artmaktadır. Yaklaşık olarak 182 öğrencinin bulunduğu Mimarlık ve İç Mimarlık Temel Tasarım stüdyosu ortamında, 2018-19 Güz dönemi itibariyle öğrencilerin %61’i ı yabancı uyruklu iken, %39’u Türkiye uyrukludur. Öğrenciler arasında kutuplaşma ve ayrışma gözlenmektedir.

It is a resaerch project being held in Altinbas University, which hosts the largest number of urban-refugee background students in Istanbul. The number of students enrolled in architectural and interior design education is growing each year. The instructors observe serious polarization and segregation between Turkish-nationality students and foreign students based on this cultural, ethnic and lingual differences.

The aim of the study is to use “basic design education” as a tool in modelling “inclusive education”, which will help students think together, work together and create together. 

YER / LOCATION
Istanbul

TARİH / DATE
2019-2020

KURUM / INSTITUTION
Altınbaş Üniversitesi

ARAŞTIRMA EKİBİ / RESEARCH TEAM
Nilay Özlü (Dr. ortak proje yürütücüsü/Dr. team co-leader), Sertaç Erten (Doç.Dr. ortak proje yürütücüsü/Assoc.Prof. team co-leader)

PROJE ASİSTANLARI / PROJECT ASSISTANTS
Büşra Başkurt, Münevver Aygün Aşık