SEMİNER: Kıyılarda kamusal kullanımlar, Özyeğin Üniv. // SEMINAR at OZU: Waterfronts as Public Spaces

Özyeğin Üniversitesi 4. sınıf öğrencileri bu sene Haliç’te kıyı alanında karma-kullanımlı bir yapı üzerinde çalışıyorlar. 4 haftada bir toplanacak jüri içinde de yer alacağımız bu süreçte, öğrencilere “Kıyı Alanlarında Kamusal Alan Kullanımı” üzerine bir seminer gerçekleştirdik. Seminerin temel omurgası, kentsel yaşantının önemli girdilerinden olan kamusallık kavramı ve su kıyılarında kamusallığın anlamı olarak oluştu.

We gave a seminar to 4th year students about the subject of “Creating public life on waterfront”. They are going to study on the waterfront of Golden Horn, and they are going to design a mixed-use building on the selected site.