ATÖLYE: İncirliova’da “Sokak” // WORKSHOP: “Street” in Incirliova

6-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen yaz kampında, “Sokak Fikir Atölyesi” yürütücülüğünü 8artı’dan Devrim Çimen ile İYTE’den Can Gündüz ve Zeynep Gülden Teket yaptılar. Atölye kapsamında yerleşimin iki önemli meydanını birbirine bağlayan ve İncirliova’nın en işlek yaya mekânı olan Sevgi Sokağı katılımcı öğrenciler tarafından deneyimlendi, analiz edildi.

Yapılan bu çalışmalar ışığında katılımcılar belirlenen sorunlar çerçevesinde çeşitli mekânsal düzenlemeler geliştirme ve bunları tasarım araçları ile temsil etme ve kentlilerle paylaşma fırsatı buldular.

 

Summer Camp named “Ideas Atelier for the Street” organized between 6 and 12 August in İncirliova was coordinated by Devrim Çimen from 8ARTI, Can Gündüz from IYTE and Zeynep Gülden Teket. Within the Atelier scope, participants experienced and analyzed the main pedestrian axis of the city which holds crucial commercial activities and connects two squares in the city center.

Depending on the analysis they developed, their experiences and observations participant students found the opportunity to develop ideas, spatial proposals and represent those materials with appropriate methods such as diagrams, drawings, models etc. and share them with the inhabitants.

YER / LOCATION
İncirliova, Aydın / Aydın, Turkey

TARİH / DATE
2018

KURUM / INSTITUTION
Mimarlar Odası İzmir Şubesi / Izmir Chamber of Architects

YÜRÜTÜCÜLER / COORDINATORS
Devrim Çimen-8arti, Can Gündüz-IYTE, Zeynep Gülden Teket

ATÖLYE KATILIMCILARI / PARTICIPANT STUDENTS
15 mimarlık lisans öğrencisi / 15 architectural students from different cities of Turkey

 

Sevgi Sokağı, ilçenin en işlek yaya mekanı. Sevgi Street, the most used street of the town.

 

 

 

Öğrenci çalışmalarından: Sokak kullanıcıları ile yapılmış görüşmelerin zihinsel haritalandırılması ve maketle temsili. Interview-based mental mapping and its 3-D representation.

 

Görüşmelerin makete yansımış halinden bir detay. A quote from interviews.

 

Ve mutlu son. And the happy end.