KİTAP: Beş Bakış // Book: Five Visions

Alfred Herrhausen Society ve London School of Economics and Political Science (LSE) tarafından 4 – 6 Kasım 2009 tarihleri arasında düzenlenen Urban Age İstanbul Konferansı için yapılmış olan araştırma projelerinin bir araya getirildiği kitap.

Urban Age, küresel şehirlerin fiziksel formlarını ve sosyal niteliklerini etkileyen anahtar meseleleri disiplenlerarası bir şekilde incelemek için belediye başkanlarını, siyasetçileri, akademisyenleri, kentsel pratisyenleri bir araya getirmektedir.

Kitap içinde yer alan çalışmalar için, İstanbul’da faaliyet gösteren ve kentsel araştırma odaklı çalışan beş tasarım ofisi seçilmiştir. Bu ofisler, İstanbul’a özgü olan, kendi seçtikleri ve güncel olan bir kentsel problemi dert edinerek, kendi seçtikleri alanlara ve kentsel problemlere dair birer fikir projesi üretmişlerdir. Biz de 8artı olarak İstanbul’un giderek yok olan ve yapılaşan vadilerini araştırmak istedik. Ve kendimize şu soruyu sorduk: Vadilere daha iyi nasıl yerleşebiliriz?

Tüm kitaba ulaşmak için tıklayın

Arkitera’da yayınlanmış söyleşimiz için tıklayın

The book is a produced as a sub-program of Urban Age Conference-Istanbul, directed by LSE and Alfred Herrhausen Society. For the book, 5 young architectural offices were chosen to think about the current socio-spatial problems of the city and propose triggering projects for the problematic areas. 8arti is one of those offices.

We focused on over-built valleys of Istanbul in this research project. We basically ask this question: How can we better settle in valleys?

The book is available online from here

Click here for an interview about our study.