8artı | Projeler | Yarışmalar | Sivas Kızılırmak ve Çevresi, Sivas Kızılırmak kıyısı boyunca ekolojik, özgün ve nitelikli çevresel yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi tasarım çözümlerinin öne çıkarılması amacı ile üretilmiş yarışma projesidir.

Kızılırmak koridoru bugün Sivas kentinin güney çeperini tarif etmekte, güneyde karşı yakada yer alan üniversite kampüsü ile kent arasında doğal bir eşik gibi konumlanmaktadır.Yapılan imar ve ıslah çalışmaları, kent ile Kzılırmak koridorunu birlikte işlemeye ve birlikte varolmaya çağırmaktadır. Yakın gelecekte, kuzeydeki mevcut kent makroformu güneye Kızılırmak Koridoru’na doğru genişleyecek, üniversite yakasında da nehir boyu lineer bir kentsel gelişme gerçekleşecektir. Önerimiz, bu kentsel okumalarla şekillenmiştir.

Projemizin ikinci ana ekseni, suyun mühendisliğidir. Kızılırmak’ın debisini kontrol etmek, suyun kalitesini iyileştirmek, suyu iyileştirirken kullanılan yöntemleri birer peyzaj ögesine dönüştürmek ana hedef olmuştur.Bu amaçla, Kızılırmak’ın üst kotları olan doğu ucundan başlayarak proje alanı ortalarına dek giden bir su sistemi kurgulanmıştır.

 , Mimari, Proje, Kentsel, Tasarım, Planlama, Gelişme Planları, Peyzaj, Konsept, Danışmanlık

SİVAS KIZILIRMAK VE ÇEVRESİ

Sivas Kızılırmak kıyısı boyunca ekolojik, özgün ve nitelikli çevresel yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi tasarım çözümlerinin öne çıkarılması amacı ile üretilmiş yarışma projesidir.

Kızılırmak koridoru bugün Sivas kentinin güney çeperini tarif etmekte, güneyde karşı yakada yer alan üniversite kampüsü ile kent arasında doğal bir eşik gibi konumlanmaktadır.Yapılan imar ve ıslah çalışmaları, kent ile Kzılırmak koridorunu birlikte işlemeye ve birlikte varolmaya çağırmaktadır. Yakın gelecekte, kuzeydeki mevcut kent makroformu güneye Kızılırmak Koridoru’na doğru genişleyecek, üniversite yakasında da nehir boyu lineer bir kentsel gelişme gerçekleşecektir. Önerimiz, bu kentsel okumalarla şekillenmiştir.

Projemizin ikinci ana ekseni, suyun mühendisliğidir. Kızılırmak’ın debisini kontrol etmek, suyun kalitesini iyileştirmek, suyu iyileştirirken kullanılan yöntemleri birer peyzaj ögesine dönüştürmek ana hedef olmuştur.Bu amaçla, Kızılırmak’ın üst kotları olan doğu ucundan başlayarak proje alanı ortalarına dek giden bir su sistemi kurgulanmıştır.

 

  • Proje Tipi

    Yarışmalar, Gelişme Planları, Kamusal Alanlar, Çevre Düzenleme, Su kıyıları, Ödüllü projeler