8artı | Projeler | Yarışmalar | Bursa Uludağ 1. ve 2. Gelişim Bölgeleri Gelişme Planı, 1961 yılında milli park ilan edilen Uludağ, aşırı ve düzensiz ziyaretçi baskısına maruz kalmakta, kaçak yapılaşma, su kirliliği, katı atık sorunu, turistik ve rekreatif faaliyetlerde çeşitlilik eksikliği...vb. sorunlarla savaşmaktadır. Önerilen projede, Uludağ için bir REJENERASYON modeli geliştirilmiş, milli park bütününde alanın sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla taşıma kapasitesi, erişilebilirlik hiyerarşisi gibi kavramlar önerilmiştir. Oteller Bölgesi olarak adlandırılan ve kayak odaklı turizm faaliyetlerini barındıran 1. Gelişim Bölgesi ile yeni yapılacak 2. Gelişim Bölgesinde de ekonomik ve ekolojik rejenerasyonun sağlanabilmesi için kayak faaliyetinin yanısıra diğer potansiyel yaz ve kış rekreatif faaliyetlerine yönelik çok amaçlı açık ve kapalı mekanlar tasarlanmıştır., Mimari, Proje, Kentsel, Tasarım, Planlama, Gelişme Planları, Peyzaj, Konsept, Danışmanlık

BURSA ULUDAĞ 1. VE 2. GELİŞİM BÖLGELERİ GELİŞME PLANI

5. MANSİYON

1961 yılında milli park ilan edilen Uludağ, aşırı ve düzensiz ziyaretçi baskısına maruz kalmakta, kaçak yapılaşma, su kirliliği, katı atık sorunu, turistik ve rekreatif faaliyetlerde çeşitlilik eksikliği...vb. sorunlarla savaşmaktadır. Önerilen projede, Uludağ için bir REJENERASYON modeli geliştirilmiş, milli park bütününde alanın sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla taşıma kapasitesi, erişilebilirlik hiyerarşisi gibi kavramlar önerilmiştir. Oteller Bölgesi olarak adlandırılan ve kayak odaklı turizm faaliyetlerini barındıran 1. Gelişim Bölgesi ile yeni yapılacak 2. Gelişim Bölgesinde de ekonomik ve ekolojik rejenerasyonun sağlanabilmesi için kayak faaliyetinin yanısıra diğer potansiyel yaz ve kış rekreatif faaliyetlerine yönelik çok amaçlı açık ve kapalı mekanlar tasarlanmıştır.

  • Proje Tipi

    Yarışmalar, Gelişme Planları, Ödüllü projeler

  • İnşaat Türü

    Konsept

  • Proje Ekibi

    Devrim Çimen, Sertaç Erten, Sultan Gündüz