8artı | Projeler | Yarışmalar | Bursa Çekirge Meydanı, Projemizin iki temel hedefi vardır. Birincisi, yaya baskın bir ulaşım sistemi yaratılmasıdır. Bu hedefle, mevcut problemin iyi bir tarifi yapılması ilk aşamada önemsenmiştir.


ULAŞIMA DAİR PROBLEM TARİFİ VE ÇÖZÜMLEME:

Mevcut ulaşim sisteminin ana aktörü, OTOBÜStür. Çekirge Meydani’nda oluşan trafik karmaşası ve yükünün asil kaynaği, sanıldığı gibi özel araç trafiği değil, aksine toplu taşım hatlarıdır. Uludağ Üniversitesi’nden Kaplıkaya’ya, Santral Garaj’dan Mudanya’ya ulaşan seferlerin hemen hepsi, bu noktadan TRANSİT geçmektedir.

Bu rotaların Çekirge Meydanı’ndan geçme nedenlerinden bir tanesi, kentin lineer ve iki parçalı makroformudur. Yarım yüzyıl öncesine kadar batıda kentten kopuk bir SAYFİYE yeri olan Çekirge, bugün kentin bir bağlaç noktası konumuna geçmiştir. İki eş parçayı birbirine bağlayan otobüsler de Çekirge’den geçmektedir. İkinci neden de, Çekirge Devlet Hastanesi’nin kentin önemli bir hizmet noktası olmasıdır.
Çekirge’ den geçen hatlar aynı zamanda TARİHİ KENT MERKEZİnde de otobüs yükü oluşturmaktadır. Otobüsü tamamen raylı sisteme çevirmek belki imkansızdır ve ekonomik olmayabilir. Fakat, OTOBÜSÜ RAYLI SİSTEMLE ENTEGRE ETMEK mümkün ve akılcıdır. Özellikle tarihi ve kültürel kent merkezlerini tekerlekli araçların çekim noktası yapmamak için raylı sistemler kullanılmalıdır.

Çekirge Meydanı’ndan geçecek olan bir raylı sistem, Çekirge Devlet Hastanesi ile Yeşil Camii arasındaki bir koridoru rahatlatabilir niteliktedir. Bu noktalarda yapılacak OTOBÜS TRANSFER MERKEZLERİ hem tarihi kent merkezini rahatlatacak, hem de yüksek yolcu kapasiteli noktalarla kentin geri kalanını bağlayan transfer noktaları haline dönüşeceklerdir.

Bir diğer önemli konu da, proje alanı yakın çevresindeki YOL KADEMELENMESİ sorunlarıdır. Çevre yolundaki YONCA KAVŞAKTAN DOĞRUDAN Çekirge Meydanı’na bağlanmak mümkündür. Bu da, araçların herhangi bir kısıtlama olmaksızın meydana hızlıca erişmesini sağlar, meydanda ani trafik birikmeleri oluşabilir. Bunu çözmek için, FİLTRELEME sistemi getirilmelidir. Yol kesitlerindeki değişimler ve trafik yönlendirmeleri ile, araçlar diğer yollara sevk edilmelidir. Otobüs hatları, Çekirge Meydanı’nı BYPASS geçerek mutlular caddesi boyunca ilerleyebilirler. Bu müdahaleler ile, Çekirge Meydanı çevresinde SAKİN BİR TRAFİK yaratılabilir.

Amaç, Çekirge Meydanı’ndan trafiği arındırmak değil, araç için bu bölgenin çekiciliğini azaltmak olmalıdır. Bu amaçla, ORTAKLAŞA SOKAK fikri geliştirilmiştir. Ortaklaşa sokak, yaya ile aracın birlikte var oldukları bir durumu tarifler. Meydanı araç için cazip olmaktan çıkarıcı politikalar ile, yayanın meydanı sahiplenmesini sağlayan tasarım politikalarını birlikte yürütmek, sokağın ortak kullanımını doğal olarak beraberinde getirecektir. Zeminin yapısal peyzaj anlamında düzenlenmesi, bu yeni tip sokağı yaratmak için bir araç olarak kullanılacaktır. Yalnız, zemin kotununun peyzajını düzenlemek, bu tip yeni bir sokak türünün yaşaması için yeterli değildir. Ortaklaşa sokakta yayanın araca baskın gelmesi ve zemin mekanı daha fazla kullanması için, kamusal açık alanların zenginleştirilmesi ve ZEMİNLE İLİŞKİDE OLAN İŞLEVLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ gereklidir. Aynı şekilde, sokağa bakan cephelerle ilgili de biçimsel düzenlemelerin geliştirilmesi gerekir. Bu da, kentsel tasarım rehberleri yoluyla olacaktır.


KAMUSAL AÇIK ALANLARIN ARTIRILMASINA YÖNELİK KARARLAR:

Ortaklaşa sokak, yayanın asıl kamusal alanıdır ve yeni kamusal açık alanlar ile zenginleştirilmelidir. Küçük müdahaleli kamulaştırma adımları ile, özellikle anıt yapıların çevresinde daha iyi düzenlenmiş ve insanlar için buluşma noktası haline gelebilecek mekanlar yaratılabilir. Hüdavengidar Camii ve Eski Hamam bu anlamda önemli yapılardır ve çevreyle entegrasyonları açık alan düzenlemeleri ile olacaktır. Öneri projemizde, 3 yapının kamulaştırılması önerilmiştir. Bunlardan birincisi, Hüdavendigar Camii nin arka cephesine yaklaşık 5 metre yakınlıkta bulunan 6-7 katlı otel yapısıdır. İkincisi, aynı sırada yer alan iki katlı diğer otel yapısıdır. Üçüncüsü de, Eski Hamam önündeki Horhor Hamamı yapısıdır. Bu akılcı kamulaştırma adımları sayesinde, bölgede üç önemli kamusal açık alan yaratılmış olur:

1- Termal buharlı meydan
2- Hüdavendigar Arka Meydan
3- Hüdavendigar Ön Meydan
Termal buharlı meydan, projenin ana odağıdır ve projemizin ikinci temel hedefinin mekânsal çözümlemesidir. İkinci hedefimiz, TERMAL kültürün özel alandan çıkıp KAMUSAL ALANDA BİR PEYZAJ ögesi olarak canlanmasıdır. Termale ait ögeleri kamusal alanla buluşturmak, önemli ve marka değeri olan bir fikirdir. Meydanın kimliğini güçlendirecek bir unsur olacaktır. Tarihi duvar ile tarihi çeşmenin de önünü-arkasını açması ve açık alan düzenlemelerinde birer önemli elemana dönüştürmesi açısından bu meydan önemli bir tasarım alanıdır.
Termal buharlı meydan, sese ve ışığa duyarlı çeşitli teknolojik elemanlarla desteklenebilir, zamansal olarak da farklı şekilde programlanabilir. Yazın yüzeyde soğutulmuş bir su iken, sonbaharda sadece buhar çıkaran bir öge olabilir. Yaklaştıkça buharın azaldığı, uzaklaştıkça arttığı farklı duyarlama sistemleri ile desteklenebilir., Mimari, Proje, Kentsel, Tasarım, Planlama, Gelişme Planları, Peyzaj, Konsept, Danışmanlık

BURSA ÇEKİRGE MEYDANI

Bursa'nın en eski tarih mekanlarından bir tanesi olan Çekirge semti, ağır bir trafik yükü altındadır.

Projemizin iki temel hedefi vardır. Birincisi, yaya baskın bir ulaşım sistemi yaratılmasıdır. Bu hedefle, mevcut problemin iyi bir tarifi yapılması ilk aşamada önemsenmiştir.


ULAŞIMA DAİR PROBLEM TARİFİ VE ÇÖZÜMLEME:

Mevcut ulaşim sisteminin ana aktörü, OTOBÜStür. Çekirge Meydani’nda oluşan trafik karmaşası ve yükünün asil kaynaği, sanıldığı gibi özel araç trafiği değil, aksine toplu taşım hatlarıdır. Uludağ Üniversitesi’nden Kaplıkaya’ya, Santral Garaj’dan Mudanya’ya ulaşan seferlerin hemen hepsi, bu noktadan TRANSİT geçmektedir.

Bu rotaların Çekirge Meydanı’ndan geçme nedenlerinden bir tanesi, kentin lineer ve iki parçalı makroformudur. Yarım yüzyıl öncesine kadar batıda kentten kopuk bir SAYFİYE yeri olan Çekirge, bugün kentin bir bağlaç noktası konumuna geçmiştir. İki eş parçayı birbirine bağlayan otobüsler de Çekirge’den geçmektedir. İkinci neden de, Çekirge Devlet Hastanesi’nin kentin önemli bir hizmet noktası olmasıdır.
Çekirge’ den geçen hatlar aynı zamanda TARİHİ KENT MERKEZİnde de otobüs yükü oluşturmaktadır. Otobüsü tamamen raylı sisteme çevirmek belki imkansızdır ve ekonomik olmayabilir. Fakat, OTOBÜSÜ RAYLI SİSTEMLE ENTEGRE ETMEK mümkün ve akılcıdır. Özellikle tarihi ve kültürel kent merkezlerini tekerlekli araçların çekim noktası yapmamak için raylı sistemler kullanılmalıdır.

Çekirge Meydanı’ndan geçecek olan bir raylı sistem, Çekirge Devlet Hastanesi ile Yeşil Camii arasındaki bir koridoru rahatlatabilir niteliktedir. Bu noktalarda yapılacak OTOBÜS TRANSFER MERKEZLERİ hem tarihi kent merkezini rahatlatacak, hem de yüksek yolcu kapasiteli noktalarla kentin geri kalanını bağlayan transfer noktaları haline dönüşeceklerdir.

Bir diğer önemli konu da, proje alanı yakın çevresindeki YOL KADEMELENMESİ sorunlarıdır. Çevre yolundaki YONCA KAVŞAKTAN DOĞRUDAN Çekirge Meydanı’na bağlanmak mümkündür. Bu da, araçların herhangi bir kısıtlama olmaksızın meydana hızlıca erişmesini sağlar, meydanda ani trafik birikmeleri oluşabilir. Bunu çözmek için, FİLTRELEME sistemi getirilmelidir. Yol kesitlerindeki değişimler ve trafik yönlendirmeleri ile, araçlar diğer yollara sevk edilmelidir. Otobüs hatları, Çekirge Meydanı’nı BYPASS geçerek mutlular caddesi boyunca ilerleyebilirler. Bu müdahaleler ile, Çekirge Meydanı çevresinde SAKİN BİR TRAFİK yaratılabilir.

Amaç, Çekirge Meydanı’ndan trafiği arındırmak değil, araç için bu bölgenin çekiciliğini azaltmak olmalıdır. Bu amaçla, ORTAKLAŞA SOKAK fikri geliştirilmiştir. Ortaklaşa sokak, yaya ile aracın birlikte var oldukları bir durumu tarifler. Meydanı araç için cazip olmaktan çıkarıcı politikalar ile, yayanın meydanı sahiplenmesini sağlayan tasarım politikalarını birlikte yürütmek, sokağın ortak kullanımını doğal olarak beraberinde getirecektir. Zeminin yapısal peyzaj anlamında düzenlenmesi, bu yeni tip sokağı yaratmak için bir araç olarak kullanılacaktır. Yalnız, zemin kotununun peyzajını düzenlemek, bu tip yeni bir sokak türünün yaşaması için yeterli değildir. Ortaklaşa sokakta yayanın araca baskın gelmesi ve zemin mekanı daha fazla kullanması için, kamusal açık alanların zenginleştirilmesi ve ZEMİNLE İLİŞKİDE OLAN İŞLEVLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ gereklidir. Aynı şekilde, sokağa bakan cephelerle ilgili de biçimsel düzenlemelerin geliştirilmesi gerekir. Bu da, kentsel tasarım rehberleri yoluyla olacaktır.


KAMUSAL AÇIK ALANLARIN ARTIRILMASINA YÖNELİK KARARLAR:

Ortaklaşa sokak, yayanın asıl kamusal alanıdır ve yeni kamusal açık alanlar ile zenginleştirilmelidir. Küçük müdahaleli kamulaştırma adımları ile, özellikle anıt yapıların çevresinde daha iyi düzenlenmiş ve insanlar için buluşma noktası haline gelebilecek mekanlar yaratılabilir. Hüdavengidar Camii ve Eski Hamam bu anlamda önemli yapılardır ve çevreyle entegrasyonları açık alan düzenlemeleri ile olacaktır. Öneri projemizde, 3 yapının kamulaştırılması önerilmiştir. Bunlardan birincisi, Hüdavendigar Camii nin arka cephesine yaklaşık 5 metre yakınlıkta bulunan 6-7 katlı otel yapısıdır. İkincisi, aynı sırada yer alan iki katlı diğer otel yapısıdır. Üçüncüsü de, Eski Hamam önündeki Horhor Hamamı yapısıdır. Bu akılcı kamulaştırma adımları sayesinde, bölgede üç önemli kamusal açık alan yaratılmış olur:

1- Termal buharlı meydan
2- Hüdavendigar Arka Meydan
3- Hüdavendigar Ön Meydan
Termal buharlı meydan, projenin ana odağıdır ve projemizin ikinci temel hedefinin mekânsal çözümlemesidir. İkinci hedefimiz, TERMAL kültürün özel alandan çıkıp KAMUSAL ALANDA BİR PEYZAJ ögesi olarak canlanmasıdır. Termale ait ögeleri kamusal alanla buluşturmak, önemli ve marka değeri olan bir fikirdir. Meydanın kimliğini güçlendirecek bir unsur olacaktır. Tarihi duvar ile tarihi çeşmenin de önünü-arkasını açması ve açık alan düzenlemelerinde birer önemli elemana dönüştürmesi açısından bu meydan önemli bir tasarım alanıdır.
Termal buharlı meydan, sese ve ışığa duyarlı çeşitli teknolojik elemanlarla desteklenebilir, zamansal olarak da farklı şekilde programlanabilir. Yazın yüzeyde soğutulmuş bir su iken, sonbaharda sadece buhar çıkaran bir öge olabilir. Yaklaştıkça buharın azaldığı, uzaklaştıkça arttığı farklı duyarlama sistemleri ile desteklenebilir.

  • Proje Tipi

    Yarışmalar, Gelişme Planları, Kamusal Alanlar, Tarihi Alanlar

  • İnşaat Türü

    Konsept