8artı | Ofis | İş Verenler, 8artı, araştırma odaklı kentsel tasarım ve mimarlık stüdyosudur., Mimari, Proje, Kentsel, Tasarım, Planlama, Gelişme Planları, Peyzaj, Konsept, Danışmanlık

Kamu sektörü

İlçe belediyeleri ve Büyükşehir belediyeleri, Valilikler, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler

Özel sektör

Gayrimenkul yatırım şirketleri, İnşaat firmaları