8artı | Ofis | Seminerler ve Atölyeler, 8artı, araştırma odaklı kentsel tasarım ve mimarlık stüdyosudur., Mimari, Proje, Kentsel, Tasarım, Planlama, Gelişme Planları, Peyzaj, Konsept, Danışmanlık

Gelibolu Şehitlik Alanları Yarışması Anlatımı - Sertaç Erten, Nurbin Paker, Hüseyin Kahvecioğlu

Önseçimli yarışma yolu ile içinde yer aldığımız Gelibolu Yeni Şehitlik Alanları Yarışması ve önerdiğimiz projemiz üzerinde söyleşi yapmak üzere 4.sınıf mimarlık öğrencileri ile bir araya geldik.
Bilgi Üniversitesi

Master planlar ne işe yarar? Sertaç Erten

Aura, İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi

Kentsel Tasarım Projeleri / Devrim Çimen

ARCH201 lisans öğrencileri için kentsel tasarım üzerine bir seminer dersi.
Kadir Has Universitesi

Yarışmaların Araçsallaştırılması. seminer. Devrim Çimen

Kentsel beklentilerden doğan arayışın, hangi süreçlere ve söylemlere karşılık geldiği ile ilgili genel bir bilgi verdikten sonra bu kavramın Türkiye’de nasıl yaygınlaştığını, yarışmalar üzerinden anlatan seminer.

https://mimarliktakuramveelestiri.wordpress.com/2014/12/15/23-ekim-2014-04-devrim-cimen-yarismalarin-aracsallastirilmasi-e-ece-atasoy/
İTÜ, Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri dersi

Demiryolu Boşlukları. atölye çalışması

Maltepe Üniversitesi bünyesindeki Dön Bug Atölyeleri kapsamında yürüttüğümüz "Demiryolu Boşlukları" isimli atölye çalışması.
Bilerek kendi kaderine terkedilmiş demiryollarının Haydarpaşa'dan Göztepe İstasyonu'na kadar olan kısmında gerçekleştirdiğimiz bir düşünme süreci.
Her yerin projelendirildiği, her şeyin şantiyeleştiği İstanbul'da ütopya ve distopyalar hayal etmemizi sağlayan bir kentsel boşlukta yürüttüğümüz anti-proje.
Maltepe Üniversitesi

Kapanış panelinde konuşmacı

İTÜ, Kentsel Tasarıma Genç Bakışlar Sempozyumu