8artı | Ofis | Akademik, 8artı, araştırma odaklı kentsel tasarım ve mimarlık stüdyosudur., Mimari, Proje, Kentsel, Tasarım, Planlama, Gelişme Planları, Peyzaj, Konsept, Danışmanlık
  • SERGİLER DERGİLER KİTAPLAR

    Proglego- Kendi AVM ni kendin yap

    Ticari yapılar üzerine düzenlenen sergi, başta alışveriş merkezleri ve ofis binaları olmak üzere, her gün milyonlarca insanın saatlerini geçirdiği ticari yapılardaki gündelik hayatı ve son 10 yıldaki dönüşümü ele alıyor. Bizim hazırladığımız çalışma, sergiyi ziyaret eden insanlara, "proglego" diye adlandırdığımız mimari oyuncak sayesinde kendi AVM lerini kendilerinin şekillendirmelerine ve bir kentsel bağlam içine yerleştirmelerine olanak veriyor.
    İstanbul, Türkiye