8artı | İletişim, 8artı, araştırma odaklı kentsel tasarım ve mimarlık stüdyosudur., Mimari, Proje, Kentsel, Tasarım, Planlama, Gelişme Planları, Peyzaj, Konsept, Danışmanlık
  • İstanbul
  • Kıblelizade Sok. No: 1/9, 34430, Tünel, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
  • T: 0 (212) 245 67 48
    F: 0 (212) 245 67 49