8artı | +LAB, Amaç, kurma ve pratiği bir araya getiren ve araştırma odaklı tasarım düşüncesi üretmeyi sağlayan bir yapılandırma yaratmaktır. İlk proje, Northumbria Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ayşe Özbil Torun'un yürütücülüğünü yaptığı "Mekan Kurgusu ve Kullanıcı Davranışı Arasındaki İlişkinin Ölçümlenmesi: İstanbul Çeper İlçe Belediyelerindeki Kent Meydanı Düzenlemelerine Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar" isimli TÜBİTAK projesidir. 

 , Mimari, Proje, Kentsel, Tasarım, Planlama, Gelişme Planları, Peyzaj, Konsept, Danışmanlık
    Bu bölümde henüz içerik bulunmamaktadır.